STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

IMCOP 2013 - Spotkanie Robocze

W dniach 28 lutego - 1 marca odbyło się spotkanie partnerów realizujących projekt IMCOP (firma DGT z Gdańska, Katedra Telekomunikacji AGH, firma Orca z Izraela, WSTKT).
Na spotkaniu omówiono zakres prac na rok 2013.

Cisco Academy Networking Program

Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach przystąpiła do Cisco Networking Academy Program (CNAP).
W ramach CNAP uczelnia oferuje:

- prowadzenie specjalistycznych zajęć z zaawansowanych technologii sieciowych,
- wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
- dostęp do profesjonalnego sprzętu i autoryzowanych materiałów szkoleniowych.

Chcesz zdobyć nowe umiejętności i praktyczną wiedzę? Szukasz dobrze płatnej pracy w zawodzie?http://www.cisco.com/web/PL/netacad/opis.html

CNA_logo_wstkt_pl

 

Rekrutacja


W związku z planowanym rozpoczęciem zajęć z pierwszego semestru kursu CCNA Exploration prosimy zainteresowane osoby o składanie dokumentów do Dziekanatu Uczelni.
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2013.
Koszt szkolenia jednego semestru CCNA Exploration w ramach promocji to:

  • studenci i absolwenci WSTKT - 400zł.
  • osoby pozostałe - 500zł.
Ilość miejsc w promocji ograniczona.
Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie www i w Dziekanacie Uczelni. Zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć w zależności od ilości zgłoszeń.

Formularz - format odt.

Formularz - format pdf.

Projekt Na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

WSTKT odniosło kolejny sukces uzyskując dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt Na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa pt. "Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne."
Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2011 i potrwa do czerwca 2014. W Projekcie bierą udział zespoły badawcze  z Uniwersytetu w Białymstoku,  AGH w Krakowie,  WSTKT w Kielcach oraz Spółka Future Voice Sytem z Poznania. Celem projektu jest opracowanie inteligentnego systemu informacyjnego do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób niewidomych i słabo widzących z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i kryminologicznych

REKRUTACJA !!

WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI ZAPRASZA !!!

Szczegóły w zakładce :Rekrutacja

INSIGMA 2012 - Spotkanie robocze

Realizacja projektu INSIGMA trwa już 2 lata. Dlatego  w dn. 26.01.2011 w Katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie zebrali się reprezentanci każdego z partnerów (AGH, WAT, WIŁ, WSTKT). W pierwszej części spotkania, kierownicy poszczególnych zadań referowali postępy z prac nad realizacją poszczególnych modułów zadań za ostatni rok. W drugiej części odbyła się dyskusja w grupach roboczych. Celem dyskusji było określenie szczegółów wzajemnej współpracy przy realizacji zadań w 2012 roku.