STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

OFERTA SZKOLEŃ

CNA logo wstkt

WSTKT oferuje w ramach CNAP następujące szkolenia:

 

Nazwa szkolenia Ilość sem. ilość godzin w semestrze (45 min.) bez egzaminów końcowych Cena jednego semestru Uzyskane certyfikaty CA po każdym semestrze Forma prowadzonych zajęć
studenci/ absol­wen­ci WSTKT

pozostałe

osoby

CCNA R&S 4 50 450 zł. 600 zł. TAK wykłady, ćwiczenia, praca zdalna
CCNA Security 1 50 500 zł. 650 zł. TAK wykłady, ćwiczenia, praca zdalna
CCNP 3 w przygotowaniu w przygo­to­waniu w przygo­to­waniu TAK wykłady, ćwiczenia, praca zdalna

 

Nauka odbywa się w grupach 10-cio osobowych w labaratoriach WSTKT pod kierunkiem instruktora Cisco. Każdy semestr zakończony jest egzaminem podzielonym na część praktyczną i teoretyczną. Warunkiem przystąpienia do niego jest uczestnictwo w zajęciach z danego semestru. Egzaminy są bezpłatne i nie wchodzą w ramy czasowe prowadzonych zajęć.

Zachęcamy firmy do delegowania pracowników na w/w szkolenia. Koszt godziny zajęć zależy od zakresu szkolenia i będzie ustalany indywidualnie.

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik ma możliwość zdawania certyfikatu, obejmującego swoim zakresem dany rodzaj materiału (CCNA, CCNA Security) w niezależnych jednostkach certyfikujących (http://www.vue.com/cisco/).

Opis programu na http://www.cisco.com/web/PL/netacad/opis.html

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

(http://wstkt.pl/images/wstkt/formularz3_szkolenie-CCNA.odt
http://wstkt.pl/images/wstkt/formularz3_szkolenie-CCNA.pdf)

 

 

12.06.2013